19 dec 2017

WZC Sint-Vincentius in samenwerking met studenten Artesis Plantijn hogeschool

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius en AP hogeschool steken samen de handen uit de mouwen bij onderzoek naar kortverblijf.


Als derdejaars studenten verpleegkunde hebben Caro, Jolien, Louise, Anneleen en Jessica de nodige voorkennis omtrent ouderenzorg alvast mee. Zij werken samen met medewerkers uit het WZC aan het project ‘Zilver aan Zet’. Dit project richt zich op kwetsbare ouderen en voert onderzoek naar kortverblijf.

“Het is super fijn om deel uit te maken van dit project, wij willen op deze manier echt iets betekenen voor de mensen!”


Dit project is opgestart vanuit CERA. CERA ondersteunt het project op financieel en communicatief vlak. De inzichten, coaching en professionele begeleiding komen van LUCAS. Het project richt zich op de verbetering van de positieve gezondheid en levenskwaliteit van de bewoners. In samenwerking met het WZC proberen de studenten een geheel beeld te krijgen van kortverblijf en zich vooral de vraag te stellen ‘Wat na het kortverblijf?’.

Kortverblijf

Vaak denken ouderen pas aan een opname in een WZC als ze dit dringend nodig hebben. Er is veel vraag naar een vaste kamer in een WZC. Aangezien er te weinig residenties zijn in woonzorgcentra, stromen veel ouderen door naar het kortverblijf als tijdelijke oplossing. Dit in afwachting van een permanente opname wat niet de eigenlijke bedoeling is. Het kortverblijf heeft onder andere als doel: zorg voor mantelzorgers verlichten, herstelperiode verlengen of een vakantieperiode overbruggen.

De studenten begeleiden de cliënten die na het kortverblijf naar huis gaan. Ze gaan na hoe het gaat met de cliënt op psychologisch, fysiek en sociaal vlak. Aan de hand van deze informatie geven ze een aanbeveling aan cliënt en mantelzorger voor de thuissituatie. Op deze manier willen ze bewoners de mogelijkheid geven om thuis te blijven wonen. “Het is belangrijk om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten verblijven”.

De stage van de studenten loopt tot februari 2018, het project zelf eindigt in september 2019.